Loading...

събота, 4 април 2009 г.

Диета "SANIMED Multi-Effective"! Алергични заболявания!

Keywords: Алергия храна, Кожни болести, Сърбеж, Остеоартрит, Чревно заболяване, Рак, Диети, Диетични храни, Кардиомиопатия

Показания

При алергия и непоносимост спрямо храна
(хиперчувствителност спрямо храна)
Aтопия (алергичен дерматит)
Oстеоартрит
Kолит
Pак
Cърдечна недостатъчност (кардиомиопатия)

Действие

Хиперчувствителност спрямо храна
Разлагането на протеините на малки пептидни фрагменти предотвратява тяхното антигенно действие. Този принцип може да се приложи също при кучета с хиперчувствителност спрямо храна. Кучета с хиперчувствителност спрямо соев протеин развиват при приемане на интактния протеин пруритис, при приемане на хидролизиран соев протеин това не се случва (Jackson et al., 2003). За елиминиращите диети бяха използвани намиращите се в търговията хипоалергенни диетични хранителни средства, които съдържат или хидролизиран пилешки протеин и царевична скорбяла (Loeffler et al., 2004) или хидролизиран соев протеин и ориз (Biourge et al., 2004). Досега не бяха директно сравнявани елиминиращи диети с хидролизиран протеин и с матерен протеин, но въз основа на данни за елиминиращите диети с интактен (Chesney, 2002; Tapp et al., 2002) и хидролизиран протеин (Loeffler et al., 2004; Biourge et al., 2004) можеше да се предположи, че хипоалергенните диети с хидролизиран протеин са по-ефективни за лекуването на хиперчувствителност спрямо храна (Loeffler et al., 2004; Biourge et al., 2004), отколкото диети с интактен протеин.

Атопия

Атопия и хиперчувствителност спрямо храна често вървят ръка за ръка и имат подобни клинични симптоми (Biourge et al., 2004; Chesney, 2002), все пак предизвиканите кожни болести чрез вдишани алергени не реагират на хипоалергенни протеинни източници. За лекуването на атопичен дерматит трябва да се подтиснат хроничните възпалителни кожни реакции. Образуваните ейкозаноиди от дихомогамалиноленова киселина и еикозапентанова киселина (ЕРА) притежават противовъзпалително действие. Плацебоконтролирани двойнослепи опити с кучета с атопичен дерматит показват, че с прибавянето на масло от пореч, което е богато на гамалиноленова киселина (GLA) и рибено масло, богато на ЕРА могат да облекчат прурит, еритем и личностна травма (Logas en Kunkle, 1994; Harvey, 1999). С диета, богата както на рибено масло, така и на масло от пореч, бяха постигнати добри резултати. Сухата храна съдържа около 0,5% масло от пореч и 5% рибено масло. Действието на диетата беше подложено на тест в четири клиники с плацебоконтролирани двойно- слепи опити с кучета (Baddaky-Tauгbol et al., 2005). След 10 диетични седмици, прурита и еритема спаднаха почти на половина, контролното лекуване нямаше влияние. Според изказването на собствениците на животните състоянието на кожата се е подобрило при 60% от кучетата. Естествено е при голямо число пациенти с атопичен дерматит след хранене с диетична храна, съдържаща подходящо количество рибено масло и масло от пореч, да се подобри състоянието. Все пак има големи различия при индивидуалното предразположение към тези вещества.

Остеоартрит

В проведените наскоро научни изследвания в четири ветеринарни клиники можеше да се покаже, че диетичното рибено масло забавя развитието на остеоартрита при кучета. В един стандартен тест носенето на теглото от пациенти, които вместо с контролната храна са хранени с храната-тест, било по-добре толерирано (Schoenherr, 2005). Храната-тест съдържала почти 2,5% рибено масло.

Колит

При кучета с идиопатичен хроничен колит или възпалително чревно заболяване храненето с хипоалергенна диета на базата на хидролизиран източник на протеин оказа едно забележително подобрение на клиничните симптоми (Nelson et al., 1988; Marks et al., 2002). Очаква се клиничното състояние да продължи да се подобрява чрез приемането на рибено масло въз основа на противовъзпалителното му действие. Това позитивно действие можа да се докаже при хора с колитис улцероза (Aslan et al., 1992).

Рак

Изследвания при мишки с индуцирани тумори са показали, че диетичното рибено масло спира растежа на тумора и намалява последиците от лошо хранене. Вероятно действието на рибеното масло се подпомага от ейкозаноидите и се свързва с намаляването на цитокините в плазмата: туморния некроточен фактор (TNF) и интерлевкин-1 (IL-1). Кучета с лимфом имат по-дълга продължителност на живота с една диета, която вместо соево масло съдържа рибено масло (Ogilvie et al., 2000).

Сърдечна недостатъчност

При пациенти със сърдечна недостатъчност развитието на анорексия и кахексия вероятно се подпомага от повишеното в кръвта ниво на TNF- и IL-1. Едно плацебоконтролирано изследване при кучета показва, че диетично рибено масло намалява концентрацията на TNF и IL-1 в плазмата и се противопоставя на кахексията (Freeman et al., 1998). Добавеното рибено масло в сухата храна отговаря на 1,3%. Кучетата могат да синтезират таурин, все пак при смущение на обмяната на веществата в комбинация с намалено приемане чрез храната може да се развие недоимъчна болест. Също карнитин може да се синтезира от кучетата, но аналогично на недоимъка на таурин може да се развие също и недоимък на карнитин. Кучета, които развиват кардиомиопатия въз основа на понижена концентрация на карнитин в сърдечния мускул, могат да покажат подобрение след допълнително даване на карнитин (Keene et al., 1991). При едно случайно плацебо-контролирано изследване беше показано, че сърдечната функция и продължителността на живота на кучета с кардиомиопатия и с ниско съдържание на таурин в плазмата се подобряват след добавяне на комбинацията таурин-карнитин (Kittleson et al., 1997). Всички пациенти можеха успешно да отвикнат от една медикация (Furosemid, ACE-Inhibitoren, Digoxin). При лечение на кардиомиопатията подходящите дози таурин и карнитин в една суха диетична храна лежат при 0,15 съотв. 0,075%.

Заключение

Чрез комбинираните свойства на SANIMED Multi-effective тази диетична храна е целесъобразна за лечение на различни болестни състояния при кучета. Таблицата 1 дава обща представа относно очакваното действие, базиращо се върху посочената по-горе литература. Често при кучета хиперчувствителността спрямо храна се появява заедно с една атопия и е трудно да се направи едно дефинирано разграничение на тези две състояния. Със SANIMED Multi-effective могат да бъдат лекувани както пациенти с хиперчувствителност спрямо храна, така и пациенти с атопия.

Таблица 1. Очаквано действие от SANIMED multi-effective

Xиперчувствителност спрямо храна - 90% от пациентите с позитивна реакция

Aтопичен дерматит - 60% от пациентите с позитивна реакция

Oстеоартрит - 80% от пациентите с позитивна реакция

Kолит - намаляване на клиничните симптоми

Pак - по-продължителен живот

Cърдечна недостатъчност - по-продължителен животВиж още: Дерматит! Себорея! Алергия към треви!